موفقیت یک بازی فکری است

You are here:خانه»گروه مدیران رستوران

تنظیم دستگاه هنی پنی 8000

 

 تنظیم دستگاه مرغ سوخاری (هنی پنی دیجیتال 8000)

 1. دکمه program را  چند ثانیه نگه دارید.
 2. کد 123 را وارد کنید
 3. حالتی  می آید که برنامه روی کدام دکمه می بایست تنظیم شود .
 4. وارد مرحله بعد می شویم که می توان برای هر دکمه یک اسم اختصاص داد. 

  برای پخت مرغ با ید مراحل زیر را دنبال کرد:

 1.  دکمه بعد فلش را زده و به مرحله بعد می رویم که کلمه preload ظاهر می شود که با آن کاری نداریم. 
 2. دکمه بعد  فلش را زده جهت تنظیم زمان پخت( cook time ) که با  می توان زمان پخت را کم و زیاد کرد.
 3. دکمه بعد  فلش را زده درجه حرارت را تنظیم می کنیم.(temp)
 4. دکمه بعد  فلش را زده pressure  که فشار است ظاهر می شود ،در این حالت می توان تحت فشار بودن محصول را تعیین کرد.
 5. دکمه بعد  فلش را زده به مرحله  2step sat  می رویم که مرحله دوم  می باشد برای پخت مرغ است.(اولین درخواست آن دادن تایم پخت است)
 6. دکمه بعد  فلش زده و 2temptur است یعنی مرحله دوم برای پخت.
 7.  دکمه بعد  فلش 2pressur ظاهر می شود که تحت فشار بودن را می توان تعیین کرد.
 8. دکمه بعد فلش را می زنیم به مرحله سوم می رسیم step 3at) 3) میزان آبگیری مرغ در این مرحله تعیین می گردد. 
 9. دکمه بعد  فلش را زده که مرحله چهارم است و برای تخلیه بخار است 4 step 4at
 10. با زدن  فلش ا ول تایم و بعد فشار که حتما باید  NO  باشد.
 11. دکمه بعد فلش را زده و به مرحله 5 می رسیم که با آن کاری نداریم.
 12. دکمه بعد فلش را زده و آلارم را تنظیم  میکنیم که با دکمه های با و پایین تنظیم می گردد،آلارم ها سه نوع هستند.
 13. دکمه بعد  فلش را زده به oatidy tmro  می رسیم  که با آن کاری نداریم
 14. دکمه بعد  فلش را زده به lod comp5  می رسیم که از 0 تا 20 است و روی 5 تنظیم می کنیم
 15. دکمه بعد  فلش را زده به lcom pred  می رسیم که عدد 330 را وارد می کنیم
 16. دکمه بعد  فلش را زده به gole idead می رسیم  کهNO را وارد می کنیم
 17. دکمه بعد  فلش را زده به فیلتر می رسیم filter after  که تعداد پخت برای فیلتر را می خواهد .
 18.   دکمه بعد  فلشرا بزنیم به مرحله اول بر می گردیم  و اگر بخواهیم خوارج شویم دکمه program  را دوباره چند ثانیه نگه دارید.

تنظیمات دستگاه هنی پنی 8000

تنظمات دستگاه برای 32 تکه مرغ نرمال

تنظمات دستگاه برای 16 تکه مرغ نرمال

تنظمات دستگاه برای مرغ اسپایسی

 

Time :            14 :00

Temp:               335

Press:             yes

Time :            13:30

Temp:              330

Press:             yes

Time :            14 :00

Temp:               340

Press:               no

مرحله 1

Step2:           12:00

Temp:             320

Press:            yes

Step2:           11:00

Temp:             310

Press:            yes

Step2:           11:00

Temp:            330

Press:            no

مرحله 2

Step3:            10:00

Temp:              290

Press:             yes

Step3:            10:00

Temp:              285

Press:             yes

Step3:            00:15

Temp:             335

Press:             no

مرحله 3

Step4:            7:00

Temp:             290

Press:             yes

Step4:            6:00

Temp:            290

Press:             yes

Alarm1:        12:00

Alarm2:         1:00

مرحله 4

Step5:            3:00

Temp:            330

Press:             yes

Step5:            3:00

Temp:            330

Press:             yes

 

-----------

مرحله 5

Step6:            00:2

Temp:             330

Press:              no

Alarm:            1:00

Step6:            00:20

Temp:              330

Press:              no

Alarm:            1:00

 

-----------

مرحله 6

 

تنظیم دستگاه هلدینگ(مارک هنی پنی)

 1. دکمه program را نگه داشته.
 2. کد 123 را وارد کنید.
 3. دستگاه آماده تغییر دما می باشد.
 4. با Temp می توان دما را کم یا زیاد می کنیم.
 5. اگر دوباره program را بزنیم ،تایم را میتوانیم تغییر دهیم.
 6. برای عوض کردن زمان هر کدام از اعداد طبقه روی دکمه مورد نظر کلیک کرده که شروع به چشمک زدن می کند.
 7. برای خروج از برنامه دوباره  program  را می زنیم .

 

در حال حاضر 10 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند